APMEN visit us at mta vietnam

MTA Vietnam Exhibition Appointment With APMEN

Schedule an appointment with us at MTA Vietnam to explore business opportunities. MTA Vietnam Exhibition Appointment With APMEN

Join Us - APMEN

Asia Pacific Metalworking Equipment News (APMEN) is a vital source of ASEAN market intelligence and insights for engineering professionals in semiconductor, automotive, aerospace, mould & die, oil & gas, electrical & electronics, and medical sectors.

Read by over 79,000 industry professionals, available also in Vietnamese, APMEN delves into Metal Cutting, Machining, Fast Fab and Metrology. Offering dynamic, informative and highly relevant information, readers can look forward to latest updates in metalworking, contributing to their strategic business decision making in diverse areas of market penetration.

Visit our booth at MTA Vietnam for a complimentary thumbdrive with our latest digital magazine, or just say Hi. If you are exploring other markets within ASEAN, our team is ready to assist over a short chat. We look forward to meet you for insights exchange in the metalworking world.

Best Regards,
APMEN TeamAPMEN logo

Asia Pacific Metalworking Equipment News (APMEN) là nguồn cung cấp thông tin và hiểu biết quan trọng về thị trường ASEAN dành cho các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực chất bán dẫn, ô tô, hàng không vũ trụ, khuôn mẫu, dầu khí, điện & điện tử và y tế.

Được đọc bởi hơn 79.000 chuyên gia trong ngành, có cả tiếng Việt, APMEN đi sâu vào Metal CuttingMachiningFast Fab và Metrology. Cung cấp thông tin năng động, nhiều thông tin và có liên quan cao, độc giả có thể mong đợi những cập nhật mới nhất về gia công kim loại, góp phần đưa ra quyết định kinh doanh chiến lược của họ trong các lĩnh vực thâm nhập thị trường đa dạng.

Hãy ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại MTA Việt Nam để nhận miễn phí tạp chí kỹ thuật số mới nhất của chúng tôi hoặc chỉ cần nói Xin chào. Nếu bạn đang khám phá các thị trường khác trong ASEAN, nhóm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ qua một cuộc trò chuyện ngắn. Chúng tôi mong được gặp bạn để trao đổi những hiểu biết sâu sắc về thế giới gia công kim loại.

Trân trọng,
APMEN TeamAPMEN Logo

Copyright @ 2024 Eastern Trade Media Pte Ltd
Other ETM Websites: Asia Pacific Food Industry | Industrial Automation Asia
Asia Pacific Metalworking Equipment News is a magazine under Eastern Trade Media A Subsidiary of Eastern Holdings Ltd | Privacy Policy | Terms of Use

Back To Top